Buletin de metropolă. Aiton

Comuna Aiton se află la 30 de kilometri de Cluj-Napoca și 16 kilometri de Turda, în zona Dealurilor Feleacului. Comuna cuprinde doar două sate, Aiton și Rediu.
De comuna Aiton este legată prima atestară documentară a așezărilor romane Napoca – Clujul de azi și Potaissa – Turda de azi.
Astfel, în Aiton a fost descoperit în 1758 un miliar (stâlp de măsurare a distanței) instalat în anul 108 d. Chr. pe traseul drumului dintre cele două localități.
Copie a miliarului, în curtea școlii din Aiton/ Foto: ZMC
  • „Împăratul Caesar Nerva Traianus augustul Germanicus Dacicus, preot suprem, cu puterea tribuniciară a 12-a oară, imperator a 6-a oară, părinte al patriei, a făcut [drumul] prin cohorta I Flavia Ulpia Hispanorum miliaria, de cetăţeni romani, călăreți, între Potaissa și Napoca 10000 de paşi.” – se arată în inscripția de pe miliar

Drumului roman care trecea prin Aiton făcea parte din categoria celor de importanță majoră, principale, și avea traseul Turda – Copăceni – Tureni – Ceanu Mic – Aiton – Gheorgheni – Cluj-Napoca. Mai departe, drumul continua până la castrul de la Porolissum, unde se afla granița nordică a provinciei romane Dacia.

În extravilanul satului Rediu s-au descoperit și urmele unei villa rustica.

În Evul Mediu, localitatea Aiton a fost atestată documentar în anul 1320, fiind cunoscută sub numele de Vila Ohthunth. Satul Rediu a fost atestat documentar în anul 1292, având două componente Olah Rewd (Rediul Românesc) şi Magyar Rewd (Rediul Unguresc).

Două biserici din satul Aiton sunt considerate monumente istorice de categoria B. Este vorba de biserica de lemn, datată 1713, și biserica reformată, din sec. XVIII-XIX.

Amplasarea celor două sate ale comunei Aiton

Un alt obiectiv turistic important l-ar putea constitui conacul Sandor Bella, situat în zona centrală a localității Aiton, în spatele primăriei, construit în secolul XVIII, în prezent degradat, pentru care există un proiect arhitectural de punere în valoare.

Conform recensământului din 2011, populația comunei Aiton se ridică la 1.085 de locuitori, în scădere față de recensământul din 2002, când se înregistraseră 1.338 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (82,76%), dar există și comunități de mghiari (11,61%) și romi (1,11%).

Propunere de revitalizare a conacului Sandor

Mai multe despre Aiton în Strategia de Dezvoltare.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *