RomanianHungarianGermanEnglishFrench

Anunț aviz mediu PMUD

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANA CLUJ, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Cluj-Napoca 2021-2030, județul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul ADIZMC, în Cluj-Napoca, strada Zrinyi Miklos, nr. 7. ap 2, în zilele de luni-vineri, orele 9.00-16.00, din data de 25 noiembrie 2021. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 14 decembrie 2021, la A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609 telefon 0264-410722, 0264-410720, fax 0264-412914, e-mail reglementari[@]apmcj.anpm.ro.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *