RomanianHungarianGermanEnglishFrench

Proiect local de continuare a desegregării comunităților din Pata-Rât

Consiliul Local Cluj a aprobat în 3 august a.c. un pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru incluziunea persoanelor vulnerabile din zona Pata-Rât, proiect implementat de ADI Zona Metropolitană Cluj. Intervențiile din acest proiect au fost gândite ca o completare și continuare a acțiunilor desfășurate în cadrul proiectelor Pata 1 și Pata 2.0, cu finanțare norvegiană, și a proiectului  Cluj Future of Work, componenta „Muncă Informală”, cu finanțare europeană.

Proiectul a vizat ca obiectiv principal creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile din zona Pata Rât, bazată pe incluziunea socială a acestor persoane în Zona Metropolitană Cluj și continuarea procesului de desegregare a zonei.

Printre obiectivele secundare s-au numărat:

  • Asigurarea accesului celor mai vulnerabili copii din comunitatea Pata-Rât la educație incluzivă şi reducerea abandonului școlar la nivelul acestui grup. Un reportaj pe această temă puteți citi aici.
  • Menținerea locuirii desegregate şi respectiv creșterea calității vieții pentru 35 de familii (123 persoane) mutate în cadrul proiectului Pata 1.
  • Identificarea constantă a nevoilor comunității și menținerea relației de încredere cu comunitatea Pata-Rât.
  • Facilitarea accesului la informații din mediul digital al comunității Pata Rât.

Pachetul de măsuri a presupus o finanțare de la bugetul local în valoare de 664.130 de lei. Puteți întreaga Hotărâre de Consiliu Local, aici.

Principalele activități derulate

>>>Echipa de educație a ZMC și cadre didactice de la Școala Gimnazială „Traian Dârjan” din Cluj-Napoca au avut o serie de ateliere de lucru comune. Scopul lor a fost de a crea cadrul general și a creiona premisele dialogului viitor între cele două echipe de profesioniști, implicate în școlarizarea elevilor din comunitatea vulnerabilă de la Pata-Rât. Pe parcursul întâlnirilor s-a elaborat o listă de nevoi ale școlii și s-au identificat soluții pentru a veni în întâmpinarea lor.

La ateliere au participat și directorul Direcției de Asistență Socială și Medicală, dl. Aurel Mocan, directorul ZMC, dl. Zoltan Coraian, și coordonatoarea pachetului de măsuri din partea ZMC, d-na Monica Gräff.

>>>Asistență pentru cadrele didactice și întocmirea dosarelor pentru burse școlare. La începutul anului școlar echipa de proiect s-a implicat în asistența cadrelor didactice pentru întocmirea dosarelor pentru burse școlare. S-a colaborat strâns, în acest sens, cu instituțiile relevante, cum ar fi A.N.A.F., Registrul Agricol și D.A.S.M., pentru a verifica și completa documentele necesare pentru obținerea burselor sociale sau de orfan. S-a oferit sprijin în redactarea cererilor și a declarațiilor necesare.

>>>Școala părinților (foto deasupra). Aceste sesiuni au reprezentat o oportunitate valoroasă de a discuta și de a menține o relație strânsă și de încredere cu părinții. În aceste sesiuni, s-au abordat teme precum responsabilitățile părinților în pregătirea copiilor, implicarea lor în gestionarea activităților premergătoare școlii, rolul părintelui în educația copilului, gestionarea relației cu școala. Aceste discuții au fost deosebit de importante pentru a implica părinții în educația copiilor și pentru a-i ajuta să înțeleagă importanța rolului lor în acest proces.

>>>Implicarea voluntarilor/practicanţilor. Începând chiar din luna septembrie profesioniștii au primit sprijinul unei echipe de studenți practicanți din cadrul Facultății de Sociologie şi Asistentă Socială, Secția de Asistență Socială, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”. Pe tot parcursul activității lor de practică/voluntariat aceștia au arătat un interes deosebit și s-au remarcat prin devotament şi optimism.

>>>Moş Nicolae la „Traian Dârjan” (foto deasupra). În data de 6 decembrie elevii Şcolii Gimnaziale „Traian Dârjan” au primit o vizită a lui Moș Nicolae, însoțit de elfii săi, care le-au adus daruri tuturor celor cuminți, adică întregii suflări școlare.

>>>10 decembrie 2023 a fost ultima zi din Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen, ocazie cu care am reanalizat rezultatele activităților întreprinse în campanie și anume:

  • un atelier de autoapărare dedicat comunității de femei din Pata-Rât, dar și comunității majoritare,
  • o „cafenea a femeilor” cu comunitatea de femei din Pata-Rât,
  • un atelier pe tema solidarității dintre femeile din mediul rural și cel urban
  • un atelier pe tema hărțuirii stradale.

În cadrul acestor activități au fost implicate un număr de 35 de femei și fete. Activitățile au fost organizate de echipa Centrului Metropolitan pentru Egalitate de Gen, structură unică în România, care funcționează în cadrul ZMC.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *