RomanianHungarianGermanEnglishFrench

Anunț: închidere proiect OUT4ALL

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în calitate de lider, în parteneriat cu Liceul Teoretic Elf, Școala Gimnazială Ciurila și Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” – Apahida, a implementat în perioada 23 decembrie 2022 – 31 decembrie 2023 proiectul OUT4ALL, Cod SMIS 153039, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Bugetul proiectului a fost de 697.704,85 de lei, din care 1.443.049,26 de lei cofinanțarea asigurată de Uniunea Europeană, 244.015,73 de lei cofinanțarea din bugetul național, iar contribuția proprie a școlilor a fost de 10639,86 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

Obiectiv 1. Dezvoltarea socio-emoțională prin activități integrate fundamentate prin modele teoretice (de ex. CASEL) și educație outdoor pentru 325 de elevi din ciclul primar din localitățile Apahida, Ciurila și Cluj-Napoca.

Obiectiv 2. Îmbunătățirea competențelor a 40 de cadre didactice și/sau personal de sprijin de la Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida, Școala Gimnazială Ciurila și Liceul Teoretic Elf Cluj-Napoca, prin perfecționarea profesională specializată acreditată și schimburi de bune practici între cele trei școli partenere.

Obiectiv 3. Dezvoltarea unei rețele de hub-uri educaționale outdoor în Zona Metropolitana Cluj care sa asigure oportunități egale la educație de calitate pentru elevii din învățământul primar din localitățile Apahida, Ciurila și Cluj-Napoca, cu expertiza Liceului Teoretic Elf.

Obiectiv 4. Dezvoltarea și pilotarea unei metodologii de monitorizare și evaluare a impactului noilor programe de educație nonformală și outdoor implementate în cadrul proiectului în trei unități școlare din Zona Metropolitana Cluj.
Proiectul și-a îndeplinit obiectivele. Elevii au fost instruiți în aer liber, cadrele didactice au dobândit noi competențe, au fost amenajate două hub-uri de învățare în aer liber și au fost achiziționate dotări moderne (tablete, dispozitive VR, imprimate 3D etc). Au fost tipărite un ghid pentru cadrele didactice și un caiet de lucru pentru elevi.
Proiectul a adus valoare adăugată sistemului educațional din școlile vizate, fiind considerat benefic de toți cei implicați în derularea lui și de grupul-țintă.

Cluj-Napoca, 29 decembrie 2023

Manager proiect
Zoltan Coraian
contact manager: zoltan.coraian@clujmet.ro

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *