COMUNITATEA VEDE

Lider de parteneriat: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj 

Partener: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

Localizare proiect: Proiectul va fi desfășurat la nivelul Municipiului Cluj-Napoca și a 19 comune aparținând Zonei Metropolitane Cluj.

Durata proiectului: 14.10.2019- 13.02.2022 (28 luni);

Valoare totală proiect: 1,842,992.96 lei

Valoare buget Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj: 1,271,840.36 lei

Valoare buget Partener: 571,152.60 lei

Obiectivul general al proiectului este să susţină comunităţile de apartenenţă, inclusiv serviciile sociale de la nivel local, în a răspunde integrat şi coordonat nevoilor victimelor violenţei domestice, nevoilor de informare şi educare ale comunităţii precum şi pentru a preveni manifestarea fenomenului violenţei domestice în 20 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj, componente ale zonei metropolitane Cluj-Napoca, regiunea de dezvoltare Nord-Vest.

 • Finanțator
 • Obiectivele specifice ale proiectului
 • Grupul ţintă al proiectului

Programul Operațional Capital Uman, Apel POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale

1. Să contribuie la reducerea incidenţei fenomenului violenţei domestice la nivelul a 20 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj;

2. Să asigure creşterea nivelului de informare şi conştientizare la nivel comunitar, asupra drepturilor fundamentale şi serviciilor disponibile victimelor violenţei domestice la nivelul a 20 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj;

3. Să ofere măsuri adecvate de sprijin şi protecţie la nivelul comunităţii pentru un număr de 201 victime ale violenţei domestice din cele 20 unităţi administrativ-teritoriale ale zonei metropolitane Cluj-Napoca.

4. Să contribuie la creşterea capacităţii instituţionale la nivelul a 20 unităţi administrativ-teritoriale în vederea pregătirii pentru oferirea la nivel local de servicii sociale comprehensive, coordonate şi integrate nevoilor victimelor violenţei domestice din comunităţi.

1. Victime ale violenţei domestice. Această categorie este formată din 201 victime ale violenţei domestice provenind din 20 unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Cluj şi anume din 19 comune: Aiton, Apahida, Baciu, Bonţida, Borşa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Floreşti, Gârbău, Gilău, Jucu, Petreştii de Jos, Săvădisla, Sânpaul, Tureni, Vultureni, precum şi din municipiul Cluj-Napoca.

2. Personal al autorităţilor publice care furnizează servicii sociale victimelor violenţei domestice. 40 de specialişti din aparatul propriu al serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul municipiul Cluj-Napoca şi al celor 19 comune care fac parte din zona metropolitană Cluj (asistent social/referent social).

Rezultate importante ale proiectului:

 • 1 centru de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, înfiinţat şi dotat din punct de vedere material. Îmbunătăţiri/ beneficii reale: Crearea cadrului necesar pentru desfăşurarea de intervenţii destinate victimelor violenţei domesticela nivelul celor 19 comune ale zonei metropolitane Cluj-Napoca, fiind primul centru de acest tip înfiinţat la nivelul unei zone metropolitane din România.

 • 1 centru de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, sprijinit din punct de vedere material. Îmbunătăţiri/beneficii reale: Crearea cadrului necesar pentru desfăşurarea de intervenţii destinate victimelor violenţei domestic, la nivelul municipiului Cluj-Napoca.

 • Formarea a 2 echipe multidisciplinare, care oferă servicii destinate victimelor violenţei domestice: 1 echipă care va interveni lanivel urban (municipiul Cluj-Napoca) şi 1 echipă care va interveni la nivel regional, rural (restul zonei metropolitane Cluj-Napoca).Îmbunătăţiri/ beneficii reale: Formarea unor echipe funcţionale, bine pregătite, specializate în oferirea serviciilor destinatevictimelor violenţei domestice, care vor colabora şi vor oferi coerenţă intervenţiei specifice mediului rural şi urban.

 • 201 victime ale violenței domestice vor beneficia de servicii sociale în vedere asigurării protecţiei acestora şi diminuării riscului, precum şi dezvoltării/ reactivării reţelei de suport social formal şi informal necesar victimelor violenţei domestice, aflate în izolare în timpul abuzului, reducerii vulnerabilităţii faţă de violenţă, respectiv asigurarea siguranţei şi creşterii stării de bine.

 • Victimele violenţei domestice vor fi împuternicite şi conştientizate asupra drepturilor pe care le au şi asupra mecanismelor instituţionale existente pentru accesarea acestora. Astfel se va asigura accesarea efectivă a acestor drepturi, prevenirea recidivei, consolidarea recuperării.

 • 60 de victime ale violenţei domestice vor beneficia de consiliere juridică, 40 de cauze de violenţă domestică vor fi reprezentate în instanţă (ordine de protecţie, divorţ, partaj, încredinţarea minorului, cauze penale etc.).

 • 70 de victime ale violenţei domestice vor beneficia de servicii de consiliere psihologică.

 • 40 de specialişti din aparatul propriu al serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul municipiul Cluj-Napoca şi al celor 19 comune care fac parte din zona metropolitană Cluj-Napoca (asistent social/referent social) vor beneficia de instruire interdisciplinară în domeniul intervenţiei în criză în cazurile de violenţă domestică (pe teme precum evaluarea riscului, metodologia intervenţiei în criză, familiarizarea participanţilor cu intervenţia sistemică în cazurile de violenţă domestică, legislaţie în vigoare), conform prevederilor Legii nr. 174 din 13 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, în vederea pregătirii pentru a acţiona la nivel local în echipe mixte. Totodată, 40 de specialişti din aparatul propriu al serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul municipiului Cluj-Napoca şi al comunelor care fac parte din zona metropolitană Cluj-Napoca vor beneficia de un schimb de bune practici oferit timp de 24 luni de Grupul interdisciplinar de lucru pentru cazurile de violenţă domestică aflate la risc crescut, organizat la nivelul municipiului Cluj-Napoca.

 • 1 campanie de informare și conștientizare la nivelul zonei metropolitane Cluj, cu privire la măsurile de combatere şi deprevenire a violenţei domestice. În cadrul campaniei, comunitatea, inclusiv victimele violenţei domestice, vor fi informate, prin intermediul a 15000 de pliante distribuite, cuprivire la proiect şi serviciile acordate prin intermediul acestuia.

 • 20 de sesiuni de tip Cafeneaua Femeilor organizate, cu participarea unui număr de 400 femei din toate mediile sociale şi economice (câte 20 femei/ sesiune de tip Cafeneaua Femeilor).

 • 20 de proiecţii de film organizate la nivelul fiecăreia dintre cele 20 de unităţi administrativ- teritoriale, componente ale Zonei Metropolitane Cluj.

 • 1 instalaţie artistică inovatoare, expusă la nivelul celor 20 de unităţi administrativ- teritoriale ale Zonei Metropolitane Cluj-Napoca.

 • Difuzarea unui spot radio pe tema violenţei domestice la nivelul Zonei Metropolitane Cluj