Legislație

– Memorandumul privind sprijinirea dezvoltării integrate a reţelei polilor de creştere din România, aprobat în şedinţa Guvernului din 30 ianuarie 2008;

– Hotărârea de Guvern nr. 998/27.08.2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/18.09.2008 şi Hotărârea Guvernului nr.1.513 din 19 noiembrie 2008;

– Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional –Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional –Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 195/2006 privind Legea-cadru a descentralizării;

– Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale;

– Legea nr. 51/2006 reglementează serviciile comunitare de utilități publice, atât la nivel de UAT cât și la nivel de ADI (prin asocierea UAT-urilor)
 
– Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 a modificat art. 27 din Legea nr. 51/2006
 
– OUG nr. 109/2011 reglementează guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 
– OUG nr. 109/2011 se completează, acolo unde nu dispune, cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților
 
– Legea nr. 11/2016 de aprobare a OUG 109/2011 stabilește la art. III faptul că autoritățile publice tutelare înființează structuri de guvernanță corporativă proprii care asigură exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de OUG nr. 109/2011
Ai intrebari? Nu ezita sa ne contactezi! | CONTACT