Despre noi

Zona Metropolitană Cluj este constituită ca o asociație de dezvoltare intercomunitară, din care fac parte următoarele unități administrativ teritoriale:

Municipiul Cluj-Napoca și comunele Aiton, Apahida, Baciu, Bonțida, Borșa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Florești, Gilău, Gârbău, Jucu, Petreștii de Jos, Săvădisla, Sânpaul, Tureni și Vultureni.

Acestea s-au asociat în conformitate cu prevederile legii nr. 351 din 6 iulie 2001, privind Planul de amenajare a teritoriului naţional, prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, și în deplină concordanță cu prevederile legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, constituind Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj.

Asocierea a fost aprobată prin hotărâri de consilii locale, adoptate de fiecare din cele 20 de localități, pe care le regăsiți în statutul ZMC.

Suprafața ZMC este de 1.603 de kilometri pătrați, ocupând 24% din teritoriul județului Cluj. Populația celor 20 de localități însumează 418.153 de persoane (Recensământ 2011), dintre care 324.576 locuiesc în Cluj-Napoca.

Viziunea pentru zona metropolitană:
„Zona Metropolitană Cluj va deveni un pol magnetic pentru servicii de cercetare, dezvoltare, inovare și tehnologia informaţiei, mediul adecvat pentru antreprenori, profesioniști și tineri. Locul unde te dezvolţi, ai succes și-ţi crești copiii.”

OBIECTIVE

Dezvoltarea urbanistică este o prioritate a autorităţilor locale. Modernizarea şi exstinderea reţelelor edilitare este cosiderata a fi determinată de dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, de competitivitatea economică şi calitatea vieţii.
Câteva din reperele individuale în definirea “vieţii de calitate” se referă la accesul la sisteme centralizare de furnizare de utilităţi publice, infrastructura de transport, facilităţi de agrement şi orice alt suport al comfortului.

Pentru creşterea competitivităţii economice au fost luate în considerare aspecte privind industriile motoare şi anume domeniile de activitate care joacă rolul de „motor” adică antrenează dezvoltarea economică a Zonei Metropolitane Cluj, orientate în jurul unor nevoi şi provocări majore, cărora să le furnizeze soluţii inovative, potenţate de clustere. Industriile motoare identificate sunt: industria energetică, sectroul IŢ şi comunicaţii, servicii pentru afaceri, servicii medicale specializate, învăţământ superior. Se consideră că dezvoltarea economică pe termen lung este strâns legată de dezvoltarea industriilor motoare. În urma analizelor a fost evidenţiat faptul că acestea se bazează pe IMM-uri şi potenţialul reprezentat de resursele umane provenite din mediul universitar bine dezvoltat.

Promovarea incluziunii sociale este o problemă de importanţă regională pentru Zona Metropolitană Cluj, întrucât se manifestă diferenţe importante de acces la servicii medicale şi sociale, la educaţie, pe piaţa muncii, între bărbaţi şi femei, pentru mediul rural, faţă de urban, pentru populaţia romă, pentru persoanele cu dezabilitati, pentru alte grupuri dezavantajate.

Direcţiile strategice trasate pentru Zona Metropolitană Cluj (ZMC) sunt:

  • Creșterea competitivității economice bazate pe cunoaștere;
  • Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport;
  • Protejarea și îmbunătățirea calitătii mediului;
  • Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale;
  • Dezvoltarea economiei rurale și cresterea productivității în sectorul agricol;
  • Participarea echilibrată a tuturor comunelor din zona metropolitană Cluj la procesul de dezvoltare socio-economică