RomanianHungarianGermanEnglishFrench

NETCO

NETCO

NETCO – Network of Cities for Collaborative Housing

Acest proiect este finanțat prin programul Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) al Comisiei Europene.

Total buget proiect – 152.860 €

Perioada de desfășurare –  mai 2022/ aprilie 2024  

Proiectul își propune să promoveze învățarea reciprocă și schimbul de bune practici cu privire la formulele de locuire colectivă la nivel local, ca o soluție politică pe termen lung. Scopul este de a aborda disparitățile rasiale, de gen și de generații prin participarea la inițiative de implicare a vecinilor și a comunității. În cadrul acestui proiect, termenul de „locuințe colaborative” se referă la acele inițiative în care locuitorii au un rol activ în gestionarea continuă a comunității rezidențiale. Locuințele colaborative, în diferitele sale forme, funcționează ca promotor al implicării civice, promovând coeziunea socială în orașe, prin includerea gospodăriilor cu venituri mai mici, care ar putea fi eliminate din cauza costurilor crescute din cartierele gentrificate. Printr-o serie de evenimente online și fizice, va fi prezentată perspectiva europeană unică a locuințelor sociale/accesibile a statelor sociale, printr-o compilație de bune practici locale privind locuințele colaborative.  Obiectivul este de a evidenția politicile și acțiunile-cheie, cu o perspectivă orientată spre practică, pentru a oferi răspunsuri practicienilor din orașe.  Astfel, locuințele colective devin un instrument de reducere a sărăciei și a inegalităților și de aplicare a altor drepturi fundamentale, în special pentru acele grupuri care, din diverse motive, se confruntă cu provocări mai mari, cum ar fi tinerii, migranții, femeile și persoanele în vârstă.

Parteneri în proiect
Partener principal: Orașul Barcelona. Parteneri: orașul Bologna, Urban Lab, Fondul pentru locuințe publice al municipalității Ljubljana, orașul Strasbourg, orașul Zagreb, orașul Oslo, orașul Eindhoven, Serviciul Public Regional Bruxelles, Aociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, orașul metropolitan Lyon, orașul Dresda, orașul Amsterdam, orașul Salonic, id22-Institutul pentru Sustenabilitate Creativă, South of Scotland Community Housing.