RomanianHungarianGermanEnglishFrench

OUT4ALL

(Cod SMIS 153039)

Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Total buget proiect – 1.729.447,90 RON din care 1.470.030,87 RON reprezintă
cofinanțarea asigurată de Uniunea Europeană, iar 248.713,89 RON cofinanțarea din bugetul național. 

Bugete parteneri (RON): ADI ZMC – 897.530,70, Liceul Teoretic Elf – 296.760,00, Școala Gimnazială Ciurila – 191.410,20, Scoala Gimnazială „Ștefan Pascu” –  Apahida 343.747,00

Perioada de desfășurare: 23 decembrie 2022 – 31 decembrie 2023  

Obiectivele specifice:

Obiectiv 1. Dezvoltarea socio-emoțională prin activități integrate fundamentate prin modele teoretice (de ex. CASEL) și educație outdoor pentru 325 de elevi din ciclul primar din localitățile Apahida, Ciurila și Cluj-Napoca.

Obiectiv 2. Îmbunătățirea competențelor a 40 de cadre didactice si/sau personal de sprijin de la Școala Gimnaziala ”Ștefan Pascu” Apahida, Școala Gimnazială Ciurila si Liceul Teoretic Elf Cluj-Napoca prin perfecționarea profesională specializată acreditată si schimburi de bune practici între cele trei școli partenere.

Obiectiv 3.
Dezvoltarea unei rețele de hub-uri educaționale outdoor în Zona Metropolitana Cluj care sa asigure oportunitați egale la educație de calitate pentru elevii din învățământul primar din localitățile Apahida, Ciurila si Cluj-Napoca, cu expertiza Liceului Teoretic Elf.


Obiectiv 4.
Dezvoltarea și pilotarea unei metodologii de monitorizare și evaluare a impactului noilor programe de educație nonformală și outdoor implementate în cadrul proiectului în trei unități școlare din Zona Metropolitana Cluj.

Rezultate:

1. O echipa de implementare constituită – Recrutarea, selecția și instruirea echipei implicate în furnizarea activităților proiectului precum și în asigurarea managementului acestuia.

2. Un instrument de planificare și un spațiu online de co-working, în vederea găzduirii documentelor într-un mod securizat.

3. Un instrument de planificare bugetara, un plan de achiziții, o gestiune financiara a proiectului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cerințele Programului, pe fiecare partener

4. Monitorizarea implementării tehnice a proiectului, concretizată sub forma a 13 rapoarte lunare de activitate, pentru fiecare angajat/ expert, în funcție de durata angajării în proiect, 4 rapoarte tehnice trimestriale, 1 raport final de activitate.

5. Un plan de comunicare elaborat si implementat, materiale informative, o pagină social-media

6. O metodologie de monitorizare și evaluare elaborata și implementată.

7. Trei huburi amenajate și dotate în cele trei școli

8. 40 de cadre didactice formate

9. Un ghid pregătit

10. Două activități săptămânale pe fiecare cadru didactic din echipa de proiect pentru cei 325 de copii înscriși.