RomanianHungarianGermanEnglishFrench

OUT4ALL

(Cod SMIS 153039)

Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Total buget proiect – 1.697.704,85 lei RON din care 1.443.049,26 RON reprezintă cofinanțarea asigurată de Uniunea Europeană, 244.015,73 RON cofinanțarea din bugetul național, iar contribuție proprie a școlilor este de 10639,86 lei  

Bugete parteneri (RON): ADI ZMC – 870.730,26 leiLiceul Teoretic Elf – 294.981,64 leiȘcoala Gimnazială Ciurila – 189.736,04 Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” –  Apahida 342.256,91 lei 

Perioada de desfășurare: 23 decembrie 2022 – 31 decembrie 2023  

Obiectivele specifice:

Obiectiv 1. Dezvoltarea socio-emoțională prin activități integrate fundamentate prin modele teoretice (de ex. CASEL) și educație outdoor pentru 325 de elevi din ciclul primar din localitățile Apahida, Ciurila și Cluj-Napoca.

Obiectiv 2. Îmbunătățirea competențelor a 40 de cadre didactice si/sau personal de sprijin de la Școala Gimnaziala ”Ștefan Pascu” Apahida, Școala Gimnazială Ciurila si Liceul Teoretic Elf Cluj-Napoca prin perfecționarea profesională specializată acreditată si schimburi de bune practici între cele trei școli partenere.

Obiectiv 3.
Dezvoltarea unei rețele de hub-uri educaționale outdoor în Zona Metropolitana Cluj care sa asigure oportunitați egale la educație de calitate pentru elevii din învățământul primar din localitățile Apahida, Ciurila si Cluj-Napoca, cu expertiza Liceului Teoretic Elf.


Obiectiv 4.
Dezvoltarea și pilotarea unei metodologii de monitorizare și evaluare a impactului noilor programe de educație nonformală și outdoor implementate în cadrul proiectului în trei unități școlare din Zona Metropolitana Cluj.

Rezultate:

1. O echipa de implementare constituită – Recrutarea, selecția și instruirea echipei implicate în furnizarea activităților proiectului precum și în asigurarea managementului acestuia.

2. Un instrument de planificare și un spațiu online de co-working, în vederea găzduirii documentelor într-un mod securizat.

3. Un instrument de planificare bugetara, un plan de achiziții, o gestiune financiara a proiectului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cerințele Programului, pe fiecare partener

4. Monitorizarea implementării tehnice a proiectului, concretizată sub forma a 13 rapoarte lunare de activitate, pentru fiecare angajat/ expert, în funcție de durata angajării în proiect, 4 rapoarte tehnice trimestriale, 1 raport final de activitate.

5. Un plan de comunicare elaborat si implementat, materiale informative, o pagină social-media

6. O metodologie de monitorizare și evaluare elaborata și implementată.

7. Trei huburi amenajate și dotate în cele trei școli

8. 40 de cadre didactice formate

9. Un ghid pregătit + „Caietul Exploratorului”, caiet de lucru pentru activități de tip outdoor

10. Două activități săptămânale pe fiecare cadru didactic din echipa de proiect pentru cei 325 de copii înscriși.