PATA 2

Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj

Lider de parteneriat: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj 

Parteneri de proiect din România: Direcția de Asistență Socială și Medicală, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Parteneri de proiect din Norvegia: Primăria Bergen

Localizare proiect: Proiectul va fi desfășurat la nivelul Municipiului Cluj-Napoca și al Zonei Metropolitane Cluj

Durata proiectului: 18.12.2019- 18.12.2022 (36 luni)

Valoare contractului: 20.439.118,69 lei din care grantul SEE reprezintă 17.373.250,88 lei iar cofinanțarea publică 3.065.867,80 lei

Finanțator: Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene

Operator de program: Fondul Român de Dezvoltare Socială

Site oficial: www.desegregare.ro

Populația cu venituri precare și risc accentuat de sărăcie și excludere socială, rezidentă în zone urbane marginalizate și segregate din municipiul Cluj-Napoca, cât și familiile din Pata Rât relocate în locuințe sociale din zona metropolitană în proiectul Pata Cluj.

Proiectul își propune un dublu obiectiv general. În primul rând, urmărește să reducă disparitățile rezidențiale, sociale și economice dintre comunitatea din Pata Rât, compusă din familii sever deprivate, cel mai frecvent de etnie romă, și populația majoritară din Cluj-Napoca. În al doilea rând, își propune să combată riscul excluderii sociale în rândul altor familii sărace din Zona Metropolitană Cluj, țintind explicit dar nu exclusiv familiile rome, care în lipsa suportului ar putea fi constrânse de circumstanțele lor dificile (greutăți economice, amenințarea cu evacuarea etc.) să se mute la Pata Rât sau în alte zone marginalizate.

1. Continuarea procesului desegregării zonei urbane marginalizate Pata Rât prin asigurarea a minim 30 locuințe sociale decente și implementarea „Metodologiei replicabile de relocare și incluziune a familiilor cu venituri scăzute din zone marginalizate segregate”. Programul va cuprinde selecția familiilor beneficiare, pregătirea mutării și asistența de după mutare pentru un număr de minim 30 de familii, pe o perioadă de 36 luni.

2. Facilitarea incluziunii sociale pentru un număr de 1550 de persoane aflate în la risc de sărăcie și excludere socială, precum urmează: 720 de rezidenți din zona urbană marginalizată Pata Rât și minim 30 de alte persoane la risc de sărăcie și excludere socială vor beneficia de suport pentru accesarea unor servicii publice de calitate(psiho-sociale, educative, sănătate și transport urban) pe durata celor 36 de luni ale proiectului; un număr minim de 800 de copii din clasele 1-4 din zona metropolitană vor beneficia de servicii de suport educațional non-formal menite să le îmbunătățească competențele, participarea școlară și să reducă rata abandonului școlar.

3. Creșterea capacității instituționale de a răspunde adecvat nevoilor grupurilor marginalizate și prin dezvoltarea Metodologiei replicabile de relocare și incluziune a familiilor cu venituri scăzute din zone marginalizate segregate, formarea unui număr de 30 profesioniști, incluzând personalul relevant din serviciul public de asistență socială pentru implementarea metodologiei, învățarea din bune practici norvgiene, precum și formularea într-un mod participativ a unui set de recomandări de politici publice în domeniul locuirii în cele 36 luni ale proiectului.

Persoane de contact

Manager proiect, Monica-Elena Graff: monica.graff@clujmet.ro

Manager proces, Adrian Răulea: adrian.raulea@clujmet.ro