PATA 2

Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj

Lider de parteneriat: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj 

Parteneri de proiect din România: Direcția de Asistență Socială și Medicală, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Parteneri de proiect din Norvegia: Primăria Bergen

Localizare proiect: Proiectul va fi desfășurat la nivelul Municipiului Cluj-Napoca și al Zonei Metropolitane Cluj

Durata proiectului: 18.12.2019- 18.12.2022 (36 luni)

Valoare contractului: 20.439.118,69 lei din care grantul SEE reprezintă 17.373.250,88 lei iar cofinanțarea publică 3.065.867,80 lei

Finanțator: Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene

Operator de program: Fondul Român de Dezvoltare Socială

Site oficial: www.desegregare.ro

Persoane de contact

Manager proiect, Monica-Elena Graff: monica.graff@clujmet.ro

Manager proces, Adrian Răulea: adrian.raulea@clujmet.ro