PATA CLUJ

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj implementează în prezent acest proiect care are în vedere incluziunea socială a comunităţii din Pata Rât şi strada Cantonului, una din zonele defavorizate ale Zonei Metropolitane Cluj.

Proiectul are ca şi obiective principale următoarele: creşterea participarii comunităţii la societatea clujeană, pregatirea desegregării şi îmbunătăţirea situaţiei de locuire, creşterea accesului la educaţie, la dezvoltarea creativă şi pregătire vocaţionala, îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate, îmbunătăţirea situaţiei de ocupare a forţei de muncă, creşterea accesului la serviciile sociale şi îmbunătăţirea securităţii comunităţii. Proiectul Pata-Cluj este un proiect pilot care vizează facilitarea relațiilor dintre populația cea mai vulnerabilă, în special romii, și mai afectată de problemele structurale ale societății noastre, de inegalitățile economice și de discriminare, și cei care dețin responsabilitatea legală de a garanta că drepturile fiecărui cetățean și ale fiecărui copil sunt respectate. Astfel, proiectul aduce o contribuție la eforturile care vizează incluziunea socială și desegregarea comunităților din Pata Rât posibile numai în contextul mai larg al contribuțiilor realizate în locul municipalității Cluj-Napoca.

Mai multe informatii gasiti pe site-ul www.patacluj.ro

Proiectul Pata-Cluj s-a finalizat în 30 aprilie 2017.

INFO

În luna martie 2017, Banca Mondială a lansat “Ghidul pentru realizarea analizei comunităților marginalizate în vederea identificării nevoilor și posibilelor soluții pentru acestea” unde dă ca exemplu de bună practică metoda abordării participatorii folosită de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj în comunitatea de la Pata Rât, în cadrul proiectului Pata-Cluj.