REFILL

URBACT III_REFILL

Reutilizarea spațiilor libere ca inițiatori pentru Inovare la nivel local

Perioada de desfășurare: 15/09/2015 – 15/03/2018

1. Context

În contextul crizei financiar-economice la nivel European, inițiativele civice “de jos în sus” au devenit din ce în ce mai prezente, provocând o tranziție în societatea noastră și facilitând co-crearea de soluții pentru provocările sociale într-un context urban, de multe ori percepute ca un laborator.

Prin urmare, utilizarea temporară a spațiilor vacante este un instrument puternic pentru a adapta sau crea orașe “potrivite pentru viitor”. Având în vedere că noțiunea de utilizare temporară interacționează cu dinamica urbană, se creează astfel un mediu propice pentru inovare socială. Conceptul de utilizare temporară se bazează pe utilizarea clădirilor și terenurilor vacante drept pionieri urbani, antreprenori și inițiative “bottom-up/ de jos în sus”.

Orașele implicate în această rețea au experimentat deja conceptul de utilizare temporară a spațiilor vacante de mai mulți ani. Prin intermediul proiectului REFILL, toți partenerii urmăresc să valorifice această expertiză comună, prin concentrarea asupra a 3 obiective principale:

 • Replicarea și împărtășirea experințelor de utilizare temporară prin exemple de bune practice;
 • Explorarea unor noi provocări în experiența existentă cu privire la utilizarea temporară;
 • Îmbunătățirea politicii de participare publică și co-creare în utilizarea temporară și alte initiative;
 • Replicarea și împărtășirea experințelor de utilizare temporară prin exemple de bune practice;
 • Capacitatea de a dezvolta continuu inițiative de utilizare temporară cu efecte de lungă durată;
 • Modul în care pionierii, creatorii, inițiativele locale și administrația locală caută stabilitatea financiară (modele financiare și business models care să ofere existență continuă și auto-susținere și dependență;
 • Destinații viitoare ale terenurilor vacante: permițând să încerce opțiuni pentru utilizare permanentă în viitor sau adoptarea unor elemente din activitățile temporare;
 • Cooperarea cu forțele dinamice dintr-o societate urbană;
 • Căutarea un mod mai integrat și “pe orizontală” de a lucra;
 • Regândirea posibilelor roluri ale funcționarilor publici, în scopul de a lucra integrat, în (noi) coaliții/ parteneriate;
 • Definirea modului în care un oraș adopta cadrul reglementativ adaptat nevoilor locale (cum poate sprijini inițiativele locale);
 • Inovare socială (identificarea posibilităților administrației publice în a colabora cu cetățenii).

2. Parteneri

Toți partenerii au experimentat deja conceptul de utilizare temporară de câțiva ani, fiecare dezvoltând instrumente locale pentru susținerea conceptului și au recunoscut importanța utilizării temporare, fiind dispuși să o extindă și intensifice la nivelul întrgului oraș.

Partener lider:Ghent, Belgia

· Amersfoort, Olanda

· Atena, Grecia

· Bremen, Germania

· Cluj, România

· Helsinki, Finlanda

· Nantes, Franța

· Ostrava, Cehia

· Poznan, Polonia

· Riga, Letonia

3. Buget, livrabile

3. Buget, livrabile

Faza 1 (septembrie 2015- martie 2016) – elaborarea parteneriatului și completarea unui studiu de referință (Lead Expert and Lead Partner participă la vizite de studiu a câte 2 zile în orașele partenere, Lead Partner organizează Kick off meeting și Conferința finală a fazei 1).

Faza 2 (martie 2016 – mai 2018) – (întâlniri transnaționale: 1 întâlnire cu reprezentanți politici, vizite detaliate pe teren, ateliere de lucru interactive, discuții, evaluări, etc). Fiecare partener va produce rapoarte tematice, va compune un grup local de sprijin URBACT (ULG) și va produce un plan de acțiune locală (LAP).

Întâlniri locale REFILL

Prima întâlnire ULG din Cluj-Napoca s-a desfășurat conform următorului program:

– scurtă prezentare a proiectului REFILL, a rețelei de partneri și a provocărilor pe care le abordează;
– prezentare a contextului local al Municipiului Cluj-Napoca, cu accent pe problematica spațiilor vacante și a re-utilizării acestor spații;

– prezentarea topicului TEMPORARY USE, exemple de bune practici (Amersfoort pop-up bicycle repair shop, Athena – SynAthina web platform, Bremen – ZZZ temporary use agency, Ghent – temporary use fund, Helsinki – Oranssi, Nantes – KARTING temporary hoteling of start-ups, Ostrava – Living Ostrava Differently, Poznan – Preferential renting for vacant spaces, Riga – Free Riga) și a workshopului de MATCHMAKING (definirea și explicarea celor 5 pași ai procesului).

– discuție de tip masa rotundă – concentrată pe tematica proiectului REFILL.

Întrebări cheie: cum pot fi sprijinite inițiativele care în acest moment se descurcă pe cont propriu? Cum poate fi facilitate procesul de reactivare a spațiior vacante din patrimoniul public? Cum pot fi reactivate spațiile private, care de cele mai multe ori sunt impredictibile și lipsite de garanție pentru utilizatori?

Rezultatele întâlnirii: Întâlnirea de prezentare a proiectului REFILL s-a bucurat de prezența reprezentanților diverselor departamente din cadrul primăriei, cât și a experților locali în probleme de dezvoltare urbană și a inițiativelor bottom-up (în calitate de potențiali utilizatori temporary ai spațiilor vacante). Per ansamblu, rezultatele obținute au fost:

– Familiarizarea potențialilor utilizatori temporary, precum și a altor actori urbani cu proiectul REFILL, obiectivele sale, preucm și metoda de abordarea a provocărilor locale;

– Realizarea unei prime întâlniri cu potențiali membrii ai grupului de lucru local URBACT (ULG);

Pașii următori în cadrul proiectului REFILL la nivel local:

– Formarea grupului de lucru local URBACT (ULG) și stabilirea unui calendar pentru viitoarele întâlniri ale ULG-ului, precum și a tematicilor viitoarelor întâlniri ale ULG-ului;

– Realizarea workshopului pilot de MATCHMAKING – Invitarea inițiativelor în calitate de potențiali utilizatori temporari și a reprezenților departamentelor din cadrul primăriei.

Atelierul de lucru ULG Matchmaking a fost structurat în următoarele sesiuni de lucru:

– Sesiune GETTING TO KNOW EACH OTHER – scurtă prezentare a inițiativelor candidate pentru T.U. și a departamentelor din primărie;

– Sesiune SPEED DATING – Sesiune cu printouts | scurtă prezentare a inițiativelor candidate pentru T.U. și a departamentelor din primărie;

– Sesiune WIN-WIN SCENARIO BUILDING – Sesiune cu printouts | Scenariu format completat – Discuții în grupuri restrânse (grupuri de 2 persoane – candidat pentru T.U. vs. reprezentant al unui departament din primărie.

Atelierul de lucru a avut ca scop principal aducerea împreună a actorilor din mediul public (administrația publică locală), mediul privat și societatea civilă, în vederea identificării unor înțelesuri comune ale TU. Match-makingul a fost realizat între următorii actori cheie:

– Fabrica de Pensule – Biroul de Turism & Relații Externe;

– Reactor – Proiecte Culturale & Evenimente;

– Cluj Makers – Patrimoniu;

– Someș Delivery – Serviciul de Spații Verzi & Siguranța Circulației;

– Urbannect – Evenimente & Turism;

– Scena Urbană – Patrimoniu.

Întâlnirea ULG din Cluj-Napoca a fost organizată cu sprijinul URBANNECT, la H33 și s-a derulat conform următorului program:

– scurtă prezentare a locației (H33) și relaționare a spațiului cu conceptul temporary use (TU). H33 nu este un spațiu reprezentat de o entitate, ci mai degrabă o sumă de energii aglomerate într-un teritoriu urban incert, aflat într-o stare de tranziție (de la utilizare convențională – Fabrica de Coniac, la o utilizare neconvențională – identate dată de suma activităților găzduite de H33: tapițerie, tâmplărie PVC, construcții – energii ce rezonează comun și sunt implicate în evenimente culturale la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.

– scurtă prezentare a lecțiilor învățate în cadrul vizitei de studiu din Nantes, Franța. Ile de Nantes (proces de dezvoltare imobiliară convențională pe care SAMOA (model de agenție ce ar trebui studiat în detaliu de Municipiul Cluj și căutat, la nivel legislativ, o posibilitate de adaptare a modelului la sistemul de achiziții publice din România) care promovează slow urban development ca proces de planificare urbană.

– Discuție liberă cu privire la TEMPORARY USE în contextul local:

o Identificarea necesităților generale la nivelul Municipiului Cluj-Napoca în raport cu TU/ definirea conceptului, a viziunii cu privire la TU;

o Identificarea tipurilor de abordări cu privire la potențialele spații TU –definirea cadrului în care se înscriu spațiile de tip TU; unei politici publice generale și a unui cadru pentru intervenții punctuale;

o Definirea tipologiilor de spații TU – identificarea perioadei de utilizare și a tipurilor de spații ce pot fi încadrate în categoria TU specifice Cluj-Napoca.

Întrebări cheie: Care este situația actuală a contextului local în raport cu TU în Cluj (ce este favorabil și ce este impredictibil)? Care sunt categoriile de utilizatori temporari ai spațiilor vacante? Care sunt instrumentele locale existente pe care inițiativele socio-culturale le au la îndemână pentru accesarea spațiilor vacante? (În cazul în care nu există, care sunt instrumentele necesare?) Care sunt actorii de interes pentru grupul de lucru ULG REFILL ce ar trebui să participe la următoarele întâlniri pentru aprofundarea discuției?

Rezultatele întâlnirii: Întâlnirea de prezentare a proiectului REFILL s-a bucurat de prezența unui număr relativ mare de persoane (19 participanți), reprezentând atât departamente din cadrul primăriei, mediul privat, cât și inițiative (predominant culturale) locale (în calitate de potențiali temporary users ai spațiilor vacante). Per ansamblu, concluziile principale sunt:

– Necesitatea identificării și mapării spațiilor vacante ce fac obiectul REFILL;

– Importanța identificării nevoilor utilizatorilor/ potențialilor Temporary users;

– Stabilirea următoarei întâlniri în cadrul grupului de lucru ULG (11 august 2017);

– Lărgirea grupului de lucru cu diverși reprezentanți: proprietari (privați) de imobile vacante, proprietari (publici, alții decât Primăria Cluj-Napoca) de imobile vacante.

Transmitem un link către un chestionar online (adresat membrilor ULG și nu numai) pentru o mai bună înțelegere a diverselor păreri cu privire la conceptul de utilizare temporară în Municipiul Cluj-Napoca, precum și a nevoilor identificare la nivelul utilizatorilor temporari. Completarea chestionarului nu durează mai mult de 20-25 minute, iar concluziile ar fi o bază utilă pentru discuțiile ulterioare din cadrul întâlnirilor ULG REFILL.

Avem plăcerea de a vă invita la următoarea întâlnire ULG a proiectului REFILL, vineri, 11 august, ora 17.00, în cadrul evenimentului Vamos a la Playa (Plaja Grigorescu – https://www.facebook.com/events).

Programul întâlnirii:

Înregistrare participanți @ Plaja Grigorescu / Vamos a la playa

Adresa: Bulevardul 1 Decembrie 1918 124, Cluj-Napoca, 400000

Scurtă prezentare și relaționare cu conceptul de TU a evenimentului Vamos a la playa– <b>Speaker: Dan Clinci </b>(URBANNECT)

Prezentarea agendei întâlnirii – Speaker: Călin Forna (ADI ZMC)

Sesiune de lucru – Moderator: Călin Forna (ADI ZMC)

FOCUS ON IAP – nivel strategic

1) Probleme și provocări locale în raport cu TU;

2) Idenitificare priorități cheie/ viziune pentru IAP Cluj-Napoca;

3) Potențiale obiective pentru IAP Cluj-Napoca.

Organizarea următoarelor ULG Meetings . Concluziile întâlnirii / Încheiere eveniment

Pentru informații complete legate de proiect vă rugăm să accesați site-ul: www.urbact.eu și să urmăriți pagina de facebook a proiectului https://www.facebook.com/Refill-Cluj-Napoca-1901628433416342/.