RESTORE
  Developing safer and positive climate through restorative practices

Prin proiectul „Developing safer and positive climate through restorative practices”, acronim „RESTORE”, Ligand (Belgia), în calitate de promotor, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADIZMC – România),  CRESM (Italia), Eigen Kracht Centrale (Olanda), IIRP Europe (Marea Britanie), Le Souffle (Belgia), Mairie de Lille (Franța), în calitate de parteneri, și-au propus identificarea și sprijinirea unei școli (primare și/sau gimanziale), din cele cinic țări parterene, să devină „instituții restaurative”.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea și implementarea unui program de coaching în școală intitulat „Programul restaurativ al școlii”. Dezvoltarea și implementarea acestui program de coaching în școli s-a derulat în patru etape:

  • Dezvoltarea unui cadru teoretic (viziune) a unei școli restaurative;
  • Dezvoltarea unui ghid strategic de implementare a practicilor restaurative;
  • Formarea cadrelor didactice din școlile identificate ca „școală demonstrativă” pentru implementarea și utilizarea practicilor restaurative;
  • Implementarea/utilizarea practicilor restaurative la clase, pe o perioadă de 36 de luni (octombrie 2017-august 2020).

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +, Acțiunea cheie 2 – Parteneriate strategice.

Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul și capitalul social al Europei, într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții, prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, în special în domeniile învățământului superior și tineretului.

Pentru atingerea obiectivului proiectului, ADIZMC a parcurs pașii următori:

Pregătirea de materiale informative despre Proiectul Restore și prezentarea acestuia în Școala Gimnazială „Al. V. Voevod”, Școală Gimnazială „T. Târjan”, Școala Gimnazială „N. Iorga” din municipiul Cluj-Napoca și Școala Gimnazială din Cojocna din Zona Metropolitană Cluj. Din cele 4 școli în care s-a prezentat proiectul, Școala Gimnazială „N. Iorga” și-a arătat interesul de a beneficia de programul de coaching și să devină „școală restaurativă”.

În urma discuțiilor cu directorul școlii a fost realizată o analiză a nevoilor școlii și s-a încheiat un acord de colaborare cu Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Cluj-Napoca (iunie 2018).

În perioada 25-27 Septembrie 2018, în Kortrijk, Belgia, doamna director Simona Ianchis, împreună cu doamna Laura Cucu, profesoară de limba română au participat la prima formare a echipei de lideri din fiecare școală identificată de fiecare partener. Scopul formării a fost multiplu:

  • Dezvoltarea unei rețele a școlilor implicate
  • Experimentarea spiritului și a modalității de lucru restaurativ
  • A aprofunda elementele fundamentale ale practicilor restaurative
  • De a finaliza, prin această ultimă fază a planului de implementare RESTORE, dezvoltat la întâlnirile anterioare și in decursul activităților care au avut loc in școlile identificate.
  • Participanți: fiecare țară parteneră a fost prezentă cu liderii școlilor identificate și echipa de traineri cu care s-a început activitatea de informare, conștientizare, formare etc. În total un grup de 24 persoane a participat la activitatea de față.

În perioada 22-24 noiembrie, 7-8 decembrie 2018, respectiv 4-5 februarie 2019, un nr. de 14 persoane (cadre didactice și personal auxiliar) de la școala gimnazială „N. Iorga” au beneficiat de formare în practicile restaurative. Formarea a fost realizată de doamna formator Vidia Negrea, membră a Institulului Internațional al Practicilor Restaurative Europa.

În perioada 5-6 decembrie 2018, ADI-ZMC, a organizat la Cluj-Napoca, ședința de lucru a echipei de management a proiectului. În această perioadă echipa RESTORE a discutat despre „Cum putem să împărtășim experiențele de bună practică la nivelul echipei de proiect și cum să implicăm părinții în acest proces? Cum să oferim suport școlii în implementarea practicilor restaurative?”. La întâlnirile echipei de proiect a participat și doamna viceprimar Olah Emese, care și-a arătat deschiderea și suportul în implementarea proiectului.

În perioada 27 februarie – 1 martie 2019, doamna director Simona Ianchis, împreună cu doamna Laura Cucu au participat, la cea de a doua formare în practici restaurative, la Kortrijk, Belgia.

Odată cu începerea noului an școlar 2019-2020, conducerea școlii și o parte din cadrele didactice care au participat la formările în practicile restaurative s-au schimbat. Pentru depășirea acestui moment delicat, în septembrie 2019, partenerul din Marea Britanie, Institutul Internațional al Practicilor Restaurative Europa, reprezentată prin domnul John Boulton, a oferit o formare în practicile restaurative pentru 19 cadre didactice și personal auxiliar.

Începând cu luna martie 2019, până la instituirea stării de urgență, în martie 2020, școala a beneficiat zilnic de sprijinul mentorului, Alexandra Iakab, în vederea punerii în aplicare a practicilor restaurative în școală. Din momentul instituirii stării de urgență, echipa ADIZMC a menținut permanent legătura cu școala și a oferit suport online.

De asemenea, echipa ADI-ZMC a elaborat un studiu despre implementarea practicilor restaurative în Școala Gimnazială „N. Iorga”, din Cluj-Napoca.

Mai multe informații despre proiect, găsiți pe site-ul oficial.