STARDUST

STARDUST – HOLISTIC AND INTEGRATED URBAN MODEL FOR SMART CITIES

Acest proiect este finanțat prin programul Horizon 2020.

Total buget proiect – 20.061.076 €

Buget ADI ZMC – 288.000 €

Perioada desfășurare – 10.2017- 10.2022

Scopul proiectului – Dezvoltarea de soluții ecologice tehnice urbane și modele de afaceri inovatoare prin integrarea a mai multe domenii ca: cladiri/constructii, mobilitate, energie eficienta, cu scopul de a definii un nou Concept Urban .

Parteneri în proiect: 30 de participanți din 8 țări ( Spania, Finlanda, Italia, UK, Grecia, Cehia, România, Belgia)