TRAM

TRAM – Planuri de Acțiune regională pentru o mobilitate urbană durabilă

Proiectul TRAM este finanţat prin programul de cooperare interregională Interreg Europe 2014-2020, domeniul “Economie cu emisii scăzute de carbon” şi are un buget total de 1.264.078 euro din care 1.074.466 euro finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Bugetul total aferent ADR Nord-Vest este de 122.390 euro.

Alături de ADR Nord-Vest, proiectul reunește alți 4 parteneri din Uniunea Europeană, precum Guvernul Regiunii Andalucia din Spania, Regiunea Blekinge din Suedia, Municipiul Miskolc din Ungaria și Regiunea Marche din Italia, aceasta din urmă fiind și coordonatorul consorțiului.

Proiectul TRAM este conceput pentru a consolida dimensiunea urbană a politicilor regionale și locale, contribuind la punerea în aplicare a Cartei Albe UE în domeniul transporturilor, a Agendei Urbane și a Strategiei UE 2020, facilitând tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Multe din zonele urbane ale Europei se confruntă cu o serie de probleme de mediu, precum congestia traficului sau poluarea atmosferica. În acest context mobilitatea urbană durabilă în combinație cu soluțiile ICT poate constitui punctul de plecare pentru o serie de măsuri de protecție a mediului.

În cadrul acestui proiect Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj face parte din Comitetul Consultativ Regional (CCR) care are rolul, printre altele, de a găsi soluţii inovative legate de transportul verde şi reducerea emisiilor de carbon, de a  inventaria dificultăţile cu care membrii CRR se confruntă în procesul de elaborarea şi implementare a PMUD, precum şi de a identifica proiecte de succes din Regiunea Nord-Vest care se înscriu în cele trei teme principale abordate de proiect (politicile de mobilitate, sistemele de transport inteligente şi măsurile de reducere a emisiilor de carbon şi transport verde) şi care vor fi incluse în baza de date cu cele mai bune practici TRAM.
Pentru a afla alte informații legate de acest proiect puteti accesa site-ul proiectului  https://www.interregeurope.eu/tram/